سهگمت

سهگمت

سیمان هگمتان

تولید سیمان، تاسیس شرکت های جدید،اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز، انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی، تولیدی و بازرگانی و وارد شدن در معاملات سازمان بورس

مدیر عامل
فرشاد فیروزجائی کاردر
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 10

جزئیات قیمت سهگمت

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
6,043
ارزش بازار (میلیارد تومان)
4,404
تعداد سهام (میلیون سهم)
729

تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/04/02

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1403/04/02

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد سهگمت

#سهگمت
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_هگمتان

📌 بررسی عملکرد شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403


تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/03/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/02/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/02/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/02/16

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/16

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/02/10

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/02/10

🔵 هفت سهمی که در وبینار انیگما بررسی شدند! 🔵

✅در این پست به معرفی هفت سهم بررسی شده در وبینار هشت اردیبهشت انیگما پرداختیم.
وجه مشترک سهم‌های معرفی شده #گزارش درخشان ماه #فروردین و وضعیت مناسب بنیادی این شرکت‌ها است.

🚨شما می‌توانید با مراجعه به کدال پلاس انیگما به بررسی گزارش‌های مالی و نسبت‌های مالی تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بپردازید.


تحلیل بنیادی سهگمت - 1403/01/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #سصوفی #سپاها #ساراب #سفار #سشمال #سدشت #سخوز #سهگمت #ساروم #اردستان #سشرق #سبهان #سهرمز #سمتاز #سخزر #سخاش #ساربیل #سکرما


تحلیل بنیادی سهگمت - 1402/12/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#شتران #سپاها #سهرمز #سفار #سفانو #سشرق #سصوفی #سهگمت #سمازن #سخوز #اردستان


تحلیل بنیادی سهگمت - 1402/12/20

سهام بارز
تحلیلگر: سهام بارز
1402/12/20

#سهگمت

▪️از سال مالی 99 تا 401 به ترتیب 13، 18 و 25 درصد از مقدار فروش شرکت از محل صادرات کلینکر بوده است که این عدد در سال مالی جاری به 7 درصد کاهش یافته است. از همین رو کاهش هزینه حمل و در نتیجه هزینه های فروش را به همراه داشته است. برای سال مالی بعد نیز ترکیب فروش مشابه سال 402 اعمال شده است.

▪️هگمتان مالکیت 51 درصدی سیمان نهاوند را داراست، درصد تقسیم این شرکت در سالهای 99، 400 و 401 به ترتیب 90 ، 96 و 72 % بوده و پیش بینی می شود با فرض تقسیم 90درصدی در سال جاری و سال بعد به ترتیب از این محل 118 و 153 میلیارد تومان شناسایی کند. نهاوند که مراحل عرضه اولیه آن انجام شده است به احتمال زیاد در سال مالی 1403 به بازار عرضه خواهد شد. عرضه 10% آن می تواند 100 تومان به ازای هر سهم به سود سهگمت بیافزاید که در پیش بینی سود لحاظ نشده است.

▪️ مجمع سهگمت احتمالا اردیبهشت ماه برگزار می شود و با فرض تقسیم سود 90 درصدی نسبت D/P آن، 15% خواهد بود. (درصد تقسیم سهگمت از سال 99 تا 401 به ترتیب 112 ، 103 و 77 درصد بوده است).


تحلیل بنیادی سهگمت - 1402/11/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #اردستان #سپاها #سشرق #سهرمز #سآبیک #ساراب #سفانو #سمازن


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام