سصوفی

سصوفی

کارخانجات سیمان صوفیان

تولید انواع سیمان

مدیر عامل
سعید دلفکار
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت سصوفی

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
3,090
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,399
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,100

تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/03/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/02/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/02/12

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/12

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/02/10

سبدگردان سورنا
تحلیلگر: سبدگردان سورنا
1403/02/10

🔸ایران با تولید ۶۵ میلیون تن سیمان در رده هفتم جهان قرار دارد و سیمان صوفیان با ۲ میلیون تن تولید در رده ۵ام کشور است.

▫️آخرین نرخ سیمان صوفیان در بورس کالا به ۱.۳۶ میلیون تومان بر تن رسیده است که حدود ۶۰ درصد رشد نسبت به سال پیش را نشان می‌دهد.

▫️هزینه جایگزینی بالای صنعت و عدم تجدید ارزیابی ها سبب شده تا صنعت سیمان سود اقتصادی نداشته باشد و تنهای سود حسابداری ثبت شود.


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/02/04

سبدگردان الگوریتم
تحلیلگر: سبدگردان الگوریتم
1403/02/04

◀️ سیمان صوفیان در سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسیده است و در سال ۱۳۷۱ در بورس تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین است و کنترل کننده نهایی آن، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی می‌باشد.ظرفیت تولید سیمان و کلینکر در شرکت سیمان صوفیان، هر کدام ۲ میلیون تن در سال می‌باشد. همچنین این شرکت سهامدار ۴۳ درصدی سیمان زنجان با ظرفیت تولید ۵۵۵.۰۰۰ تن کلینکر و ۶۵۰.۰۰۰ تن سیمان در سال می‌باشد عمده درآمد عملیاتی شرکت مربوط به فروش داخلی است که همانند بسیاری از شرکت‌های سیمانی، محصولات شرکت در بورس کالا به فروش می‌رسد. فروش صادراتی کلینکر و سیمان شرکت نیز عمدتا به مقصد کشور ارمنستان می‌باشد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۷% از کل فروش شرکت را پوشش می‌دهد.


#تحلیل
#سصوفی


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/01/29

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/01/29

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/01/27

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
1403/01/27

بررسی جامع شرکت سیمان صوفیان


تحلیل بنیادی سصوفی - 1403/01/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #سصوفی #سپاها #ساراب #سفار #سشمال #سدشت #سخوز #سهگمت #ساروم #اردستان #سشرق #سبهان #سهرمز #سمتاز #سخزر #سخاش #ساربیل #سکرما


تحلیل بنیادی سصوفی - 1402/12/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#شتران #سپاها #سهرمز #سفار #سفانو #سشرق #سصوفی #سهگمت #سمازن #سخوز #اردستان


تحلیل بنیادی سصوفی - 1402/12/16

سبدگردان اندیشه صبا
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
1402/12/16

#تحلیل_بنیادی
#سصوفی

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام