سخوز

سخوز

سیمان خوزستان

تولید سیمان

مدیر عامل
مجدالدین خادمی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت سخوز

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
3,769
ارزش بازار (میلیارد تومان)
5,277
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,400

تحلیل بنیادی سخوز - 1403/03/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سخوز - 1403/02/26

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/26

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی سخوز - 1403/02/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سخوز - 1403/02/23

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/23

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی سخوز - 1403/01/25

کارگزاری بانک مسکن
تحلیلگر: کارگزاری بانک مسکن
1403/01/25

📈📊 #گزارش_تک_صفحه_ای #سخوز

🔍 با توجه به فرض سیمان 27 دلاری برای فروش داخلی، سیمان 43 دلاری صادراتی، کلینکر صادراتی 34 دلاری و حجم تولید 2 میلیون تنی سیمان برای سال مالی 1403، پیش‌بینی می‌شود شرکت سیمان خوزستان به سود 10،601 ریالی دست یابد.

#سیمان


تحلیل بنیادی سخوز - 1403/01/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #سصوفی #سپاها #ساراب #سفار #سشمال #سدشت #سخوز #سهگمت #ساروم #اردستان #سشرق #سبهان #سهرمز #سمتاز #سخزر #سخاش #ساربیل #سکرما


تحلیل بنیادی سخوز - 1402/12/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#شتران #سپاها #سهرمز #سفار #سفانو #سشرق #سصوفی #سهگمت #سمازن #سخوز #اردستان


تحلیل بنیادی سخوز - 1402/11/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #اردستان #سپاها #سشرق #سهرمز #سآبیک #ساراب #سفانو #سمازن


تحلیل بنیادی سخوز - 1402/11/23

نوین نگر آسیا
تحلیلگر: نوین نگر آسیا
1402/11/23

گزارش تحلیلی شرکت سیمان خوزستان
#سخوز

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎


تحلیل بنیادی سخوز - 1402/10/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سغرب #سخوز #سبهان #سشرق #سفار #سهرمز #سرود #سفانو #سخاش #ساراب #سآبیک #سیلام #سپاها #سشمال #اردستان #سمتاز #سدشت #سکرما


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام