سرود

سرود

سیمان شاهرود

تولید سیمان خاکستری

مدیر عامل
محمدرضا بازوی بیدستانی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت سرود

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
4,026
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,261
تعداد سهام (میلیون سهم)
810

تحلیل بنیادی سرود - 1403/03/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سرود - 1403/03/08

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/08

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی سرود - 1403/02/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی سرود - 1403/02/12

کارگزاری بانک مسکن
تحلیلگر: کارگزاری بانک مسکن
1403/02/12

📈📊 #گزارش_تک_صفحه_ای #سرود

🔍 سیمان شاهرود با قیمت حال حاضر 48،750 ريال در حال معامله بوده و پیش‌بینی می‌شود با فرض تولید 1.5 میلیون تن سیمان برای سال 1403، دلار 485،000 ریالی و گاز سوخت 3.5 سنت به سودی معادل 8،314 ریال به ازای هر سهم دست یابد و در نتیجه، نسبت قیمت به سود معادل 5.86 داشته باشد.

#سیمان


تحلیل بنیادی سرود - 1403/01/21

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/01/21

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی سرود - 1403/01/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #سصوفی #سپاها #ساراب #سفار #سشمال #سدشت #سخوز #سهگمت #ساروم #اردستان #سشرق #سبهان #سهرمز #سمتاز #سخزر #سخاش #ساربیل #سکرما


تحلیل بنیادی سرود - 1402/12/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#شتران #سپاها #سهرمز #سفار #سفانو #سشرق #سصوفی #سهگمت #سمازن #سخوز #اردستان


تحلیل بنیادی سرود - 1402/12/13

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/12/13

💢️سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

تحلیل بنیادی نماد (سرود)

#سرود
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_سیمان_شاهرود

📌بررسی عملکرد شرکت سیمان شاهرود (سرود) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403


تحلیل بنیادی سرود - 1402/11/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #اردستان #سپاها #سشرق #سهرمز #سآبیک #ساراب #سفانو #سمازن


تحلیل بنیادی سرود - 1402/10/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سغرب #سخوز #سبهان #سشرق #سفار #سهرمز #سرود #سفانو #سخاش #ساراب #سآبیک #سیلام #سپاها #سشمال #اردستان #سمتاز #سدشت #سکرما


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام