شیران

شیران

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

تولید مواد اولیه شوینده ها

مدیر عامل
سعید زرندی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت شیران

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
404
ارزش بازار (میلیارد تومان)
21,986
تعداد سهام (میلیون سهم)
54,434

تحلیل بنیادی شیران - 1403/03/08

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/08

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شیران - 1403/02/11

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1403/02/11

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی  #شیران #شگویا #پارس #کلر


تحلیل بنیادی شیران - 1403/02/11

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/11

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شیران - 1403/01/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/01/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی شیران - 1402/12/16

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1402/12/16

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی شیران - 1402/12/15

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/15

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شیران - 1402/10/19

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/19

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شیران - 1402/08/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/23

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شیران - 1402/08/21

کارگزاری مفید (بورس ویو)
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
1402/08/21

گزارش هفتگی منتهی به 20 آبان 1402

بررسی و تحلیل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)


تحلیل بنیادی شیران - 1402/06/28

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/28

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام