شلعاب

شلعاب

لعابیران

تولید، خرید و فروش انواع لعاب ، انگوب ، فریت و رنگ و سایر فرآورده های سرامیکی و مواداولیه مرتبط و وابسته ، تحقیق و نوآوری در زمینه طراحی و کاربری لعاب برای تولید کاشی و انواع محصولات سرامیکی

مدیر عامل
نادر رضائی منش
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت شلعاب

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
109
ارزش بازار (میلیارد تومان)
693
تعداد سهام (میلیون سهم)
6,357

تحلیل بنیادی شلعاب - 1403/03/12

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/12

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی شلعاب - 1403/03/08

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/08

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1403/02/31

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/31

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی شلعاب - 1403/02/11

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/11

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1402/12/15

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/15

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1402/10/19

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/19

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1402/08/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/23

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1402/06/28

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/28

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1402/05/04

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/05/04

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شلعاب - 1402/04/06

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/04/06

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام