شکلر

شکلر

نیروکلر

احداث، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ساخت مواد شیمیائی کلر، مشتقات و واحدهای بالا یا پائین دستی آن، تولید کلر و مشتقات آن و تولید مواد شیمیایی

مدیر عامل
علی صالحی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 8

جزئیات قیمت شکلر

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
757
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,028
تعداد سهام (میلیون سهم)
4,000

تحلیل بنیادی شکلر - 1403/03/08

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/08

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1403/02/11

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/11

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/12/28

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1402/12/28

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/12/15

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/15

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/12/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/12/05

🔵شرکت‌های کوچک با P/E تحلیلی زیر هفت🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/10/19

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/19

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/08/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/23

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/06/28

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/28

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/05/04

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/05/04

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


تحلیل بنیادی شکلر - 1402/04/24

نوین نگر آسیا
تحلیلگر: نوین نگر آسیا
1402/04/24

#گزارش_تحلیلی
#شکلر

🧿سبدگردان نوین نگر آسیا🧿


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام