ساراب

ساراب

سیمان داراب

تولیدانواع سیمان خاکستری

مدیر عامل
اکبر مجیدپور
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت ساراب

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
3,363
ارزش بازار (میلیارد تومان)
4,237
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,260

تحلیل بنیادی ساراب - 1403/03/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی ساراب - 1403/02/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


تحلیل بنیادی ساراب - 1403/01/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #سصوفی #سپاها #ساراب #سفار #سشمال #سدشت #سخوز #سهگمت #ساروم #اردستان #سشرق #سبهان #سهرمز #سمتاز #سخزر #سخاش #ساربیل #سکرما


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/12/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#شتران #سپاها #سهرمز #سفار #سفانو #سشرق #سصوفی #سهگمت #سمازن #سخوز #اردستان


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/11/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #اردستان #سپاها #سشرق #سهرمز #سآبیک #ساراب #سفانو #سمازن


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/10/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سغرب #سخوز #سبهان #سشرق #سفار #سهرمز #سرود #سفانو #سخاش #ساراب #سآبیک #سیلام #سپاها #سشمال #اردستان #سمتاز #سدشت #سکرما


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/09/29

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/29

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سغرب #سخوز #سبهان #سشرق #سفار #سهرمز #سرود #سفانو #سخاش #ساراب #سآبیک #سیلام #سپاها #سشمال #اردستان #سمتاز #سدشت


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/08/29

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/29

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سغرب #سخوز #سبهان #سشرق #سفار #سهرمز #سرود #سفانو #سخاش #ساراب #سآبیک #سیلام #سپاها #سشمال #اردستان #سمتاز #سدشت


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/08/22

کارگزاری بانک مسکن
تحلیلگر: کارگزاری بانک مسکن
1402/08/22

📌#تحلیل_تک‌صفحه‌ای
📌#ساراب_سيمان

در اين تحليل به شركت سيمان داراب پرداخته ايم. ظرفيت توليد سيمان و كلينكر اين شركت هركدام يك ميليون و پنجاه هزار تن مي باشد. موقعيت مكاني اين شركت كه در مركز كشور واقع شده، باعث بهبود فروش شركت مي شود. امسال عملكرد فروش سيمان نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر بوده و تقريبا ١٣ درصد رشد داشته است و همينطور نرخ فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ٤٠ درصد رشد كرده است.
با توجه به مفروضات فوق سود امسال شركت ٤،٩٨٥ پيش بيني مي شود كه با قيمت فعلي امروز P/E شركت براي امسال به ٦.٥ مي رسد.


تحلیل بنیادی ساراب - 1402/08/01

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/01

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سغرب #سخوز #سبهان #سشرق #سفار #سهرمز #سرود #سفانو #سخاش #ساراب #سآبیک #سیلام #سپاها #سشمال #اردستان


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام