سفارس

سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص و سایرفعالیت های اقتصادی درداخل وخارج کشور اعم ازتولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکت ها

مدیر عامل
مجید وفاپور
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 2

جزئیات قیمت سفارس

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
3,395
ارزش بازار (میلیارد تومان)
19,097
تعداد سهام (میلیون سهم)
5,625

تحلیل بنیادی سفارس - 1403/03/23

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/23

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 23164 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 22023 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس - سيمان خوزستان و سيمان فارس نو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 342 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 163 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 46778 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سفارس - 1403/03/22

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1403/03/22

📊️ سبدگردان سورین
🔶 مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران

🔍 محاسبه NAV سفارس

#سفارس
#سیمان_فارس_و_خوزستان

📌محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس)


تحلیل بنیادی سفارس - 1403/02/22

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/22

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 27662 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 26522 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس - سيمان خوزستان و سيمان فارس نو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 395 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 220 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 51635 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 73 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سفارس - 1403/01/08

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/01/08

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 29174 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 28033 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس - سيمان خوزستان و سيمان فارس نو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 326 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 230 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 54338 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 68 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سفارس - 1402/12/05

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/05

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 28704 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 27563 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس - سيمان ابيک - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 398 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 355 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 53543 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 64 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سفارس - 1402/11/24

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/11/24

🔵پایین‌ترین P/E تحلیلی‌های هر صنعت
در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری 🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی سفارس - 1402/11/04

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/04

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 28606 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 27465 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس - سيمان ابيک - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 390 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 348 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 53349 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 69 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سفارس - 1402/10/03

فیروزه آسیا
تحلیلگر: فیروزه آسیا
1402/10/03

📊نگاهی به پورتفوی سفارس

🔹پرتفوی بورسی سفارس در حال حاضر معادل ۲۸ همت ارزش بازاری دارد که به ترتیب متشکل از نمادهای سفار، سابیک، سفانو، سخوز و ساوه و ... است. این پرتفوی بورسی معادل ۲۶ همت ارزش افزوده دارد.

📊پرتفوی غیربورسی شرکت بیشتر شامل گروه صنعتی لوله الیاف بهراد، بسته بندی سیمان فارس، سیمان زنجان و خدمات مهندسی سیمان فارس است که باتوجه به سودده بودن شرکتها یقینا ارزش برآوردی این شرکت‌ها از بهای تمام شده سفارس بیشتر خواهد بود و ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی سفارس مثبت خواهد بود.

🔹با این اوصاف ارزش افزوده بورسی و غیربورسی این شرکت که حاصل اختلاف بهای تمام شده از ارزش روز پرتفو هست در مجموع حدودا ۲۶.۵ همت است.

📊خالص ارزش دارایی هر سهم شرکت هم که حاصل جمع ارزش افزوده پرتفوی بورسی و غیر بورسی و حقوق صاحبان بر تعداد سهام شرکت هست تقریبا ۵۱,۱۸۴ ریال و نسبت p/nav سهم هم با قیمت امروز تابلو یعنی ۳۷,۶۵۰ تومن معادل ۷۴% خواهد بود.

🔹درواقع قیمت سفارس ۲۶ درصد پایین تر از ارزش ذاتی در حال معامله است‌


تحلیل بنیادی سفارس - 1402/10/02

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/02

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 27458 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 26317 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس - سيمان ابيک - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 348 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 305 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 51149 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سفارس - 1402/08/23

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/23

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 26683 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 25574 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس - سيمان ابيک - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 348 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 305 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 49788 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 73 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام