سبد گردان ثروت پویا

سبد گردان ثروت پویا

سبد گردان ثروت پویا
group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
22/02/1403

«برآورد سود صنعت شیرینیجات در سال 1403»


◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403 با کسر سود 1402، 4.9 است.

◾️ نسبت P/E تلفیقی خودکفا ،3.3 است.




#غصینو
#غمینو
#غپینو
#غسالم
#غویتا
#خودکفا


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
16/02/1403

«برآورد سود صنعت کاشی و سرامیک در سال 1403»


◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403 با کسر سود 1402، 4.7 می‌باشد.



#کحافظ
#کلوند
#کسعدی
#کساوه
#کپارس


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
08/12/1402

خلاصه تحلیل بنیادی شرکت نشاسته و گلوکز آردینه


☆ ارزش بازار #آردینه بین ۲۵۰۰ الی ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد میگردد.

☆ نکات مهم
** پتانسیل افزایش سرمایه سنگین شرکت از محل سود انباشته
**معافیت مالیاتی شرکت آرد انوشیروان(زیرمجموعه ۱۰۰درصدی آردینه)
**تقسیم سود 100 درصدی سود آرد انوشیروان در شرکت آردینه
**هزینه مالی صفر شرکت و ظرفیت بالقوه بالای شرکت برای وام گیری
**پتانسیل تغییر نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰تومانی)

#آردینه
#نماد_تحت‌بازارگردانی


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
24/11/1402

خلاصه تحلیل بنیادی شرکت نشاسته و گلوکز آردینه


☆ ارزش بازار #آردینه بین ۲۵۰۰ الی ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد میگردد.

☆ نکات مهم
** پتانسیل افزایش سرمایه سنگین شرکت از محل سود انباشته
**معافیت مالیاتی شرکت آرد انوشیروان(زیرمجموعه ۱۰۰درصدی آردینه)
**تقسیم سود 100 درصدی سود آرد انوشیروان در شرکت آردینه
**هزینه مالی صفر شرکت و ظرفیت بالقوه بالای شرکت برای وام گیری
**پتانسیل تغییر نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰تومانی)


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
09/11/1402

«برآورد سود فولادسازها در سال 1403»

☆ شمش 260،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 50 هزارتومان برای سال 1403

◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403، 4.1 می‌باشد.

◾️ درصد بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت(200 هزار تن) آهن اسفنجی فغدیر برای سال 1403، 100 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از طرح 4 میلیون تنی گندله سازی، فغدیر برای سال 1403، 20 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از طرح 650 هزار تنی شمش فولاژ برای سال 1403، 50 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از دو طرح 1،760،000 و 1،050،000 تنی آهن اسفنجی فجهان برای سال 1403، 10 درصد در نظر گرفته شده است.


#فولاد
#فخوز
#ارفع
#هرمز
#کاوه
#فغدیر
#فسبزوار
#فولاژ
#فجهان

کانال سبدگردانی ثروت پویا


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
21/08/1402

نگاهی‌ به‌ سودآوری صنعت‌ #اوره

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس

☆ پی بر ای شرکت شپدیس با فرض سود تقسیمی 60درصد و با سود سال 1403 محاسبه گردیده است.

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1402 برابر 5.2 می‌باشد.


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
07/06/1402

گزارش تحلیلی «عالیس» 

نکات مهم:

☆   تحلیل سود #عالیس و زیرمجموعه‌هاش

☆   «عالیس»  با p/e=7.9 در حال معامله است.


#گزارش_تحلیلی


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
09/12/1401

بررسی جامع شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
17/11/1401

گزارش تحلیلی هلدینگ سنگ آهنی؛ 《وامید》

نکات مهم:

☆ تحلیل حساسیت سود و نمودار ارزشیابی #وامید

☆ بررسی سود تعلق گرفته از پرتفوی سیمانی #وامید

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر

☆ «وامید» با P/NAV حدود ۶۲٪ در حال معامله است.


#گزارش_تحلیلی


group image
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
17/11/1401

گزارش تحلیلی هلدینگ سنگ آهنی؛ 《وامید》

نکات مهم:

☆ تحلیل حساسیت سود و نمودار ارزشیابی #وامید

☆ بررسی سود تعلق گرفته از پرتفوی سیمانی #وامید

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر

☆ «وامید» با P/NAV حدود ۶۲٪ در حال معامله است.


#گزارش_تحلیلی


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام