قپیرا

قپیرا

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

شکر ، ملاس ، الکل

مدیر عامل
علی اکبر جعفری خطایلو
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 4

جزئیات قیمت قپیرا

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
859
ارزش بازار (میلیارد تومان)
2,173
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,529

تحلیل بنیادی قپیرا - 1403/03/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


تحلیل بنیادی قپیرا - 1403/02/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی قپیرا - 1403/02/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


تحلیل بنیادی قپیرا - 1403/01/22

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/01/22

🔵کمترین P/E تحلیلی 1403 قندی‌ها🔵

✅با توجه به مشخص شدن نرخ چغندر برای سال 1403 و با توجه به سابقه تاریخی نسبت قیمت شکر به چغندر، می‌توان انتظار قیمتی در حدود 33 تا 35 میلیون تومان را برای هر تن شکر در سال 1403 در نظر گرفت. در این پست به بررسی نمادهایی با کمترین میزان P/E تحلیلی (با فرض نرخ 34 میلیون به ازای هر تن) پرداخته‌ایم.
لازم به توضیح است برای برخی نمادها که بخشی از دوره مالی آن‌ها در سال 1402 بوده است، نرخ شکر در حدود 25 میلیون تومان به ازای هر تن لحاظ گردیده‌است.


تحلیل بنیادی قپیرا - 1402/12/28

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/28

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو


تحلیل بنیادی قپیرا - 1402/12/27

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1402/12/27

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی قپیرا - 1401/08/23

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/08/23

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.


تحلیل بنیادی قپیرا - 1401/02/06

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/02/06

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.


تحلیل بنیادی قپیرا - 1401/01/17

فیروزه آسیا
تحلیلگر: فیروزه آسیا
1401/01/17

گزارش بررسی صنعت قند و شکر


تحلیل بنیادی قپیرا - 1401/01/17

فیروزه آسیا
تحلیلگر: فیروزه آسیا
1401/01/17

گزارش بررسی صنعت قند و شکر


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام