قثابت

قثابت

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

تاسیس و بهره برداری از کارخانه های تولیدی و صنعتی قند وشکر و تفاله خشک کنی و فرآورده های جنبی صنایع قند وواحدهای صنایع غذائی و انجام عملیات کشاورزی و دامداری و سایر موارد طبق اساسنامه

مدیر عامل
ابراهیم دهقان پیر
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 4

جزئیات قیمت قثابت

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
221
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,429
تعداد سهام (میلیون سهم)
6,463

تحلیل بنیادی قثابت - 1403/03/01

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/01

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی قثابت - 1403/02/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی قثابت - 1401/03/30

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/03/30

🔵 زیان سازهای تولیدی بازار 🔵

🔴 در این پست به شرکت‌های تولیدی‌ای پرداختیم که با توجه به مفروضات فعلی از قبیل نرخ های جهانی و داخلی ، نرخ ارز (۲۵ هزار تومان فعلی) و همچنین هزینه‌هایی مانند انرژی و دستمزد و سایر موارد، در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ زیان خواهند ساخت.

🔵 لازم به توضیح است که علت اصلی حضور شرکت‌های قندی‌ای که در شمال شرق کشور به فعالیت می‌پردازند در این لیست، عمدتا ناشی از افزایش قیمت چغندر قند در شرق کشور و کمبود آن در این منطقه است که سودسازی آن ها را تحت تاثیر چشمگیری قرار داده است.


تحلیل بنیادی قثابت - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام