بکهنوج

بکهنوج

تولید برق ماه تاب کهنوج

تولید و فروش برق و سایر فعالیت ها به شرح اساسنامه

مدیر عامل
رضا ریاحی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 10

جزئیات قیمت بکهنوج

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
102
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,631
تعداد سهام (میلیون سهم)
16,050

تحلیل بنیادی بکهنوج - 1403/02/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی بکهنوج - 1403/02/27

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/27

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی بکهنوج - 1401/03/30

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/03/30

🔵 زیان سازهای تولیدی بازار 🔵

🔴 در این پست به شرکت‌های تولیدی‌ای پرداختیم که با توجه به مفروضات فعلی از قبیل نرخ های جهانی و داخلی ، نرخ ارز (۲۵ هزار تومان فعلی) و همچنین هزینه‌هایی مانند انرژی و دستمزد و سایر موارد، در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ زیان خواهند ساخت.

🔵 لازم به توضیح است که علت اصلی حضور شرکت‌های قندی‌ای که در شمال شرق کشور به فعالیت می‌پردازند در این لیست، عمدتا ناشی از افزایش قیمت چغندر قند در شرق کشور و کمبود آن در این منطقه است که سودسازی آن ها را تحت تاثیر چشمگیری قرار داده است.


تحلیل بنیادی بکهنوج - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


تحلیل بنیادی بکهنوج - 1400/10/05

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/10/05

یک هفته یک صنعت؛ 《نیروگاهی》

نکات مهم:

☆ تاثیر برق 110 تومانی بر سود شرکت‌های نیروگاهی در سال 1401

☆ بررسی ارزش جایگزینی صنعت نیروگاهی

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #بمپنا #دماوند #بجهرم #بزاگرس #آبادا #بپیوند #بکهنوج #بگیلان #وهور


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام