قشکر

قشکر

شکر

تولید شکر از چغندر قند و تصفیه شکر خام به شکر سفید و فروش آنها.

مدیر عامل
محمود شهراسبی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 6

جزئیات قیمت قشکر

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
224
ارزش بازار (میلیارد تومان)
550
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,460

تحلیل بنیادی قشکر - 1403/03/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


تحلیل بنیادی قشکر - 1403/02/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


تحلیل بنیادی قشکر - 1402/12/28

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/28

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو


تحلیل بنیادی قشکر - 1401/03/30

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/03/30

🔵 زیان سازهای تولیدی بازار 🔵

🔴 در این پست به شرکت‌های تولیدی‌ای پرداختیم که با توجه به مفروضات فعلی از قبیل نرخ های جهانی و داخلی ، نرخ ارز (۲۵ هزار تومان فعلی) و همچنین هزینه‌هایی مانند انرژی و دستمزد و سایر موارد، در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ زیان خواهند ساخت.

🔵 لازم به توضیح است که علت اصلی حضور شرکت‌های قندی‌ای که در شمال شرق کشور به فعالیت می‌پردازند در این لیست، عمدتا ناشی از افزایش قیمت چغندر قند در شرق کشور و کمبود آن در این منطقه است که سودسازی آن ها را تحت تاثیر چشمگیری قرار داده است.


تحلیل بنیادی قشکر - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


تحلیل بنیادی قشکر - 1400/09/15

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/09/15

یک هفته یک صنعت؛ 《قند و شکر》

نکات مهم:

☆ نرخ شکر برای سال مالی 1401 و 1402 به ترتیب 165،000و 181،500 ریال در نظر گرفته شده است.

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #قشیر #قصفها #قزوین #قچار #قشهد #قهکمت #قشکر #قنیشا #قلرست #قمرو #قپیرا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 8.2 می‌باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام