ومعادن

ومعادن

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق و.... با هدف کسب انتفاع

مدیر عامل
اردشیر سعدمحمدی
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت ومعادن

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
296
ارزش بازار (میلیارد تومان)
88,740
تعداد سهام (میلیون سهم)
300,000

تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/12/27

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/27

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 150,889 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 130,211 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - ملي صنايع مس ايران و تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 49,807 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 35,751 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 6,862 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 47 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/11/21

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/21

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 136,382 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 117,506 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - تامين مواد اوليه فولاد صبانور - معدني و صنعتي چادرملو و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 46,073 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 34,418 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 9,962 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 49 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/10/17

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/17

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 154,998 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 133,869 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - تامين مواد اوليه فولاد صبانور - معدني و صنعتي چادرملو و سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 43,053 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 33,228 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 10,735 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/09/21

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/09/21

🔸بررسی نسبت P/NAV برخی از شرکت های سرمایه گذاری.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/09/21

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/09/21

💢سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

📌محاسبه (NAV) سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

#ومعادن
#محاسبه_NAV
#سرمایه_گذاری_توسعه_معادن_و_فلزات


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/09/15

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/15

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 157,719 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 137,570 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سنگ آهن گهر زمين - تامين مواد اوليه فولاد صبانور و معدني و صنعتي چادرملو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 43,053 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 33,228 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 10,943 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/08/03

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/03

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 152,324 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 132,883 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سنگ آهن گهر زمين - تامين مواد اوليه فولاد صبانور و معدني و صنعتي چادرملو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 42,750 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 33,109 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 10,685 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 40 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/07/12

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/07/12

🔵ارزشمند‌ترین شرکت‌ها در بورس🔵

✅در این پست به معرفی شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین میزان NAV را از نظر ریالی دارند. در این ارزیابی پورتفوی بورسی شرکت‌ها بر اساس قیمت روز تابلو و پورتفوی غیربورسی بر اساس تحلیل کارشناسان انیگما ارزش‌گذاری شده‌اند.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/07/01

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/07/01

🔵مقایسه تحلیلی
تاصیکو و ومعادن🔵

✅در این پست به مقایسه تحلیلی دو نماد تاصیکو و ومعادن پرداختیم.
طی این ارزیابی علاوه بر سود خالص و خالص ارزش دارایی‌ها، ساختار سهامداری دو شرکت نیز مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.


تحلیل بنیادی ومعادن - 1402/06/29

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/06/29

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 207,804 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 187,972 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سنگ آهن گهر زمين - تامين مواد اوليه فولاد صبانور و معدني و صنعتي چادرملو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 47,261 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 37,370 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 13,692 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 35 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام