تاصیکو

تاصیکو

سرمایه گذاری صدر تامین

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه ، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی در صنایع فلزی و غیر فلزی و ساختمانی و معدنی ، خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید...

مدیر عامل
امیرحسین نادری
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 3

جزئیات قیمت تاصیکو

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
817
ارزش بازار (میلیارد تومان)
55,148
تعداد سهام (میلیون سهم)
67,500

تحلیل بنیادی تاصیکو - 1403/02/30

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/30

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1403/02/18

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
1403/02/18

بررسی جامع شرکت سرمایه گذاری صدرتامین


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/12/14

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/14

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 57424 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 51103 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - مس شهيد باهنر و هلدينگ توسعه معادن و فلزات.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40881 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39634 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 14803 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 57 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/10/27

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/27

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 65729 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 59052 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدينگ توسعه معادن و فلزات و مس شهيد باهنر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40502 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39501 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 15961 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 55 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/09/28

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/28

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 67461 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 60796 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - مس شهيد باهنر و هلدينگ توسعه معادن و فلزات .

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40421 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39474 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 17107 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 52 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/08/23

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/23

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 59874 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 53441 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - مس شهيد باهنر و هلدينگ توسعه معادن و فلزات.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40421 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39474 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 15993 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.

برچسب ها
تاصیکو


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/07/22

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/22

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 60071 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 53789 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - مس شهيد باهنر و هلدينگ توسعه معادن و فلزات.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40422 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39474 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 15011 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 52 درصد می


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/07/05

کارگزاری بانک سپه
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
1402/07/05

بولتن هفتگی شماره 38منتهی به 5 مهر ماه 1402
●اخبار خارجی موثر بر اقتصاد
●روند شاخص های جهانی
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها و رمز ارزها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی های شرکت های سرمایه گذاری # ونیکی #وکادو #وتوکا #وصنعت و ….


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/07/01

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/07/01

🔵مقایسه تحلیلی
تاصیکو و ومعادن🔵

✅در این پست به مقایسه تحلیلی دو نماد تاصیکو و ومعادن پرداختیم.
طی این ارزیابی علاوه بر سود خالص و خالص ارزش دارایی‌ها، ساختار سهامداری دو شرکت نیز مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.


تحلیل بنیادی تاصیکو - 1402/06/20

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/06/20

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 64964 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 58688 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - مس شهيد باهنر و هلدينگ توسعه معادن و فلزات.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40460 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39534 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 15598 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام