وتوشه

وتوشه

سرمایه گذاری پارس توشه

سرمایه گذاری و اداره شرکتهای سرمایه پذیر سرمایه گذاری و اداره شرکتهای سرمایه پذیر

مدیر عامل
هوشنگ دادوش
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت وتوشه

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
412
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,499
تعداد سهام (میلیون سهم)
8,500

تحلیل بنیادی وتوشه - 1403/02/26

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/26

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,509 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,009 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنعتي پارس خزر - لامپ پارس شهاب - صنايع شيميايي سينا و بانک خاورميانه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2,836 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1,364 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوشه 10,041 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 44 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وتوشه - 1403/02/04

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/02/04

🔵هفت شرکت‌ سرمایه‌گذاری کوچک با پی بر ای زیر 5🔵


✅در این جدول درصد سود تکرار شونده برابر است با نسبت مجموع درآمد سود سهام و درآمد سود تضمین شده به کل سود خالص شرکت است. نکته مهم در این خصوص این است که احتمال بیشتری برای تکرار این بخش از سود شرکت طی دوره‌های آتی وجود دارد.


تحلیل بنیادی وتوشه - 1403/02/03

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1403/02/03

📊 سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🧮 محاسبه (NAV) شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

📌#وتوشه
📌 #محاسبه_NAV
📌 #سرمایه_گذاری_پارس_توشه


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/12/17

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/12/17

🔵شرکت‌های سرمایه گذاری کوچک با پی بر ان ای وی زیر 50%🔵

🚨در جشنواره نوروزی امسال با پیشنهادی ویـــژه در خــدمـــت هــمــراهــان انیگمــا خواهیم بود. تخـفـیـف 40 درصـدی و 30 درصـدی روی اشـتـراک سـالانـه و 6 مـاهـه
3 مـحـصـول فـول پکـیـج، وب اپلیکیشـن و سبـدهـای پیشنهـادی.


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/11/11

کارگزاری بانک سپه
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
1402/11/11

بولتن هفتگی شماره 56 منتهی به 11 بهمن ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/11/04

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/04

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,881 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,405 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنعتي پارس خزر - لامپ پارس شهاب - صنايع شيميايي سينا و بانک خاورميانه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2,895 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1,529 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوشه 14,949 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 46 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/10/29

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/10/29

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۲۵
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی
🔸نسبت P/NAV شرکتهای سرمایه گذاری
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸فرصت های آربیتراژ


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/09/22

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/09/22

💢سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

📌محاسبه (NAV) سرمایه‌گذاری پارس توشه

#وتوشه
#محاسبه_NAV
#سرمایه_گذاری_پارس_توشه


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/09/21

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/09/21

🔸بررسی نسبت P/NAV برخی از شرکت های سرمایه گذاری.


تحلیل بنیادی وتوشه - 1402/09/05

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/05

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,895 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,432 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنعتي پارس خزر - لامپ پارس شهاب - صنايع شيميايي سينا و بانک خاورميانه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2,822 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1,529 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوشه 14,817 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 45 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام