ومدیر

ومدیر

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه شرکتها

مدیر عامل
سیدهادی ابطحی
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت ومدیر

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
395
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,558
تعداد سهام (میلیون سهم)
9,000

تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/12/23

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/12/23

💢سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

📌محاسبه (NAV) گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

#ومدیر

#محاسبه_NAV

#مدیریت_ارزش #صندوق_بازنشستگی #کشوری


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/12/19

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/19

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,864 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4,115 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - بيمه ملت - ملي صنايع مس ايران و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,418 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 859 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومدیر 9,415 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/11/14

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/14

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,418 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,781 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - بيمه ملت - سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,031 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 767 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومدیر 8,926 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/10/11

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/10/11

🔵سرمایه‌گذاری‌های کوچک
با P/NAV زیر 60 درصد🔵

🔴یکی از استراتژی های کارآمد در حوزه چینش سبد سرمایه‌گذاری استفاده از تحلیل خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت ها است.

✅دیدبان P/NAV انیگما این امکان را برای کاربران خود فراهم می‌کند تا به جزئیات ارزش‌گذاری دارایی های تمامی شرکت های سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشند.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/10/04

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/10/04

🔵ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری🔵

(با دوره مالی 9/30 از منظر P/NAV)

✅یکی از استراتژی های کارآمد در حوزه چینش سبد سرمایه‌گذاری استفاده از تحلیل خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت ها است.
دیدبان P/NAV انیگما این امکان را برای کاربران خود فراهم می‌کند تا به جزئیات ارزش‌گذاری دارایی های تمامی شرکت های سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشند.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/09/19

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/09/19

🔵شرکت های سرمایه گذاری با مجمع 09/30🔵

⬅️ دسترسی به یک دیده‌بان بنیادی و ارزیابی دقیق شرکت‌ها براساس مفروضات و سناریوهای مختلف، یکی از نیازهای اصلی هر فعالی در بازار سرمایه است.

✅ اپلیکیشن انیگما این امکان را برای شما فراهم نموده تا بتوانید به لیستی از شرکت‌ها که براساس پارامترهای بنیادی مرتب گردیده‌اند دسترسی داشته باشید و در کمترین زمان ممکن بتوانید مفروضات و فیلترهای خود را اعمال و تصمیم‌گیری نمایید.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/07/03

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/07/03

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#ومدیر
#محاسبه_NAV
#گروه_مالی_صندوق_بازنشستگی_کشوری

◀️ محاسبه (NAV) گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری

#سبدگردان #سورین


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/06/06

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/06/06

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,044 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,524 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - بيمه ملت - ملي صنايع مس ايران و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,275 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 767 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومدیر 8,436 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 56 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/05/04

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/05/04

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,982 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,461 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - بيمه ملت - ملي صنايع مس ايران و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,275 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 767 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومدیر 8,366 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 53 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی ومدیر - 1402/04/07

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/04/07

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,794 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4,276 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - بيمه ملت - سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,290 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 767 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومدیر 8,798 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 55 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام