مدیریت

مدیریت

سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع 2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار 3-ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

مدیر عامل
مهدی عظیمی
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت مدیریت

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
246
ارزش بازار (میلیارد تومان)
738
تعداد سهام (میلیون سهم)
3,000

تحلیل بنیادی مدیریت - 1403/03/05

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/05

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1248 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 739 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 79 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 12 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4387 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد می باشد.

برچسب ها
مدیریت


تحلیل بنیادی مدیریت - 1403/01/11

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/01/11

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1327 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 799 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 66 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 9 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4443 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 65 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی مدیریت - 1403/01/02

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1403/01/02

💢سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

📌محاسبه (NAV) سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

#مدیریت

#محاسبه_NAV

#خدمات_مدیریت_صندوق #بازنشستگی_کشوری


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/11/21

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/21

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1223 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 691 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 7 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4034 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 84 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/10/18

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/18

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1276 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 753 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 73 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4754 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 75 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/09/19

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/09/19

🔵شرکت های سرمایه گذاری با مجمع 09/30🔵

⬅️ دسترسی به یک دیده‌بان بنیادی و ارزیابی دقیق شرکت‌ها براساس مفروضات و سناریوهای مختلف، یکی از نیازهای اصلی هر فعالی در بازار سرمایه است.

✅ اپلیکیشن انیگما این امکان را برای شما فراهم نموده تا بتوانید به لیستی از شرکت‌ها که براساس پارامترهای بنیادی مرتب گردیده‌اند دسترسی داشته باشید و در کمترین زمان ممکن بتوانید مفروضات و فیلترهای خود را اعمال و تصمیم‌گیری نمایید.


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/09/15

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/15

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1257 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 730 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4647 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باش


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/08/03

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/03

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1195 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 676 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 37 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4466 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 67 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/07/05

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/05

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1218 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 703 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 24 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4550 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 74 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی مدیریت - 1402/05/25

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/05/25

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1156 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 647 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 20 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4335 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 76 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام