گوهران

گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

مدیر عامل
محرم رزم جوئی
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت گوهران

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
339
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,390
تعداد سهام (میلیون سهم)
10,000

تحلیل بنیادی گوهران - 1403/04/20

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/04/20

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,779 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,023 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - فولاد مبارکه اصفهان - سرمايه گذاري دارويي تامين و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 103 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ -10 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 3,457 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 98 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1403/03/01

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/01

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,723 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,967 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - فولاد مبارکه اصفهان - سرمايه گذاري دارويي تامين و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 75 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ -10 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 3,269 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 95 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1403/01/27

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/01/27

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,953 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,189 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - فولاد مبارکه اصفهان - هلدينگ غدير و سرمايه گذاري دارويي تامين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 73 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ -8 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 3,436 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 98 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/10/16

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/16

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,921 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,316 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - فولاد مبارکه اصفهان - سرمايه گذاري دارويي تامين و سنگ آهن گل گهر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 73 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 4,051 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 108 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/10/13

کارگزاری بانک سپه
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
1402/10/13

بولتن هفتگی شماره 52 منتهی به 13دی ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری
●نگاهی به آخرین گزارش های فصلی صنایع


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/09/19

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/09/19

🔵شرکت های سرمایه گذاری با مجمع 09/30🔵

⬅️ دسترسی به یک دیده‌بان بنیادی و ارزیابی دقیق شرکت‌ها براساس مفروضات و سناریوهای مختلف، یکی از نیازهای اصلی هر فعالی در بازار سرمایه است.

✅ اپلیکیشن انیگما این امکان را برای شما فراهم نموده تا بتوانید به لیستی از شرکت‌ها که براساس پارامترهای بنیادی مرتب گردیده‌اند دسترسی داشته باشید و در کمترین زمان ممکن بتوانید مفروضات و فیلترهای خود را اعمال و تصمیم‌گیری نمایید.


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/08/17

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/17

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,572 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,175 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري دارويي تامين و فولاد مبارکه اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 118 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 3,942 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 97 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/07/16

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/16

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,563 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,189 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري دارويي تامين و فولاد مبارکه اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 165 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 5,572 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 93 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/05/10

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/05/10

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,796 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,349 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - سرمايه گذاري دارويي تامين - سنگ آهن گل گهر و پتروشيمي مبين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 65 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 5,573 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 97 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی گوهران - 1402/04/11

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/04/11

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4,203 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,798 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري دارويي تامين و پتروشيمي مبين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 62 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 5,954 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 94 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام