اعتلا

اعتلا

سرمایه گذاری اعتلاء البرز

خلاصه موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار

مدیر عامل
حسین جواهری
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت اعتلا

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
231
ارزش بازار (میلیارد تومان)
925
تعداد سهام (میلیون سهم)
4,000

تحلیل بنیادی اعتلا - 1403/03/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 978 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 353 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - سبحان دارو - البرز دارو و گروه دارويي برکت.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 246 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 3168 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 73 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1403/02/05

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/05

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1101 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 472 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - سبحان دارو - البرز دارو و گروه دارويي برکت.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 243 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 4184 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 97 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/12/16

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/16

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1607 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 988 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - سبحان دارو - پخش البرز و البرز دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 235 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 5729 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/11/26

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/11/26

🔵شرکت های سرمایه‌گذاری کوچک و ارزنده🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/11/11

کارگزاری بانک سپه
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
1402/11/11

بولتن هفتگی شماره 56 منتهی به 11 بهمن ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/11/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1161 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 538 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سبحان دارو - گروه دارويي سبحان - پخش البرز و البرز دارو .

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 223 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 4230 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 99 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/10/06

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/06

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1319 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 670 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سبحان دارو - پخش البرز - گروه دارويي سبحان و البرز دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 228 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 4546 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 96 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/09/19

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/09/19

🔵شرکت های سرمایه گذاری با مجمع 09/30🔵

⬅️ دسترسی به یک دیده‌بان بنیادی و ارزیابی دقیق شرکت‌ها براساس مفروضات و سناریوهای مختلف، یکی از نیازهای اصلی هر فعالی در بازار سرمایه است.

✅ اپلیکیشن انیگما این امکان را برای شما فراهم نموده تا بتوانید به لیستی از شرکت‌ها که براساس پارامترهای بنیادی مرتب گردیده‌اند دسترسی داشته باشید و در کمترین زمان ممکن بتوانید مفروضات و فیلترهای خود را اعمال و تصمیم‌گیری نمایید.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/08/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1204 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 555 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سبحان دارو - گروه دارويي سبحان - پخش البرز و البرز دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 190 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 4149 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 93 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی اعتلا - 1402/07/08

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/08

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1239 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 617 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سبحان دارو - گروه دارويي سبحان - پخش البرز و البرز دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 186 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 4259 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 90 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام