خبهمن

خبهمن

گروه بهمن

1-اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی وصنعتی در صنعت خودرو. 2-ایجاد شعبه ، اعطا وقبول نمایندگی سایر شرکتهای داخلی وخارجی در راستای فعالیت اصلی. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وتاسیس هرنوع شرکت خرید وفروش سهام سایر شرکت ها وموسسات

مدیر عامل
بیوک علی مرادلو
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت خبهمن

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
158
ارزش بازار (میلیارد تومان)
21,232
تعداد سهام (میلیون سهم)
134,638

تحلیل بنیادی خبهمن - 1403/02/29

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/29

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 17831 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7697 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - ايران خودرو و گسترش نفت و گاز پارسيان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 41548 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 31471 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #خبهمن 4384 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 38 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/12/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 19403 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 9588 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - ايران خودرو و گسترش نفت و گاز پارسيان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 42491 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 32487 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #خبهمن 4574 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 39 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/10/29

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/10/29

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۲۵
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی
🔸نسبت P/NAV شرکتهای سرمایه گذاری
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸فرصت های آربیتراژ


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/10/19

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/19

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 24032 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 14159 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - ايران خودرو و ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 39875 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30173 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #خبهمن 4742 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 41 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/09/21

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/09/21

🔸بررسی نسبت P/NAV برخی از شرکت های سرمایه گذاری.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/09/11

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/11

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 23758 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 14068 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - ايران خودرو و ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 39881 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30179 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #خبهمن 4721 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 41 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/08/19

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/08/19

بررسی سرمایه‌گذاری‌های صنعت خودرو

✅در این پست به بررسی مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی حاضر در بازار پرداختیم و برآوردی نسبتا دقیق از پورتفوی بورسی و غیربورسی آنها به عمل آوردیم.
در این محاسبات پورتفو‌های بورسی با قیمت آخرین روز معاملاتی بازار و پورتفوی غیربورسی توسط کارشناسان مجموعه انیگما ارزش‌گذاری شده است.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/07/27

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/07/27

🔵ارزنده ترین های سرمایه گذاری🔵

✅در این پست به تحلیل و بررسی شرکت‌هایی با ساختار سرمایه‌گذاری از گروه‌های مختلف بازار پرداختیم و ارزنده‌ترین نمادها را از منظر P/E تحلیلی شناسایی و معرفی کردیم


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/07/26

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/26

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 21684 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 12260 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - ايران خودرو و ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 22964 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 13262 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #خبهمن 3327 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 50 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی خبهمن - 1402/06/26

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/06/26

🔵بررسی 6 سهم
از صنعت خودرو🔵

✅در این پست به بررسی مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی حاضر در بازار پرداختیم و برآوردی نسبتا دقیق از پورتفوی بورسی و غیربورسی آنها به عمل آوردیم.
در این محاسبات پورتفو‌های بورسی با قیمت آخرین روز معاملاتی بازار (سه‌شنبه 21 ‌ام شهریور 1402) و پورتفوی غیربورسی توسط کارشناسان مجموعه انیگما ارزش‌گذاری شده است.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام