شاوان

شاوان

پالایش نفت لاوان

تصفیه وپالایش فراورده های نفتی

مدیر عامل
محمدعلی اخباری
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت شاوان

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
1,782
ارزش بازار (میلیارد تومان)
14,256
تعداد سهام (میلیون سهم)
8,000

تحلیل بنیادی شاوان - 1403/02/02

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/02

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی


تحلیل بنیادی شاوان - 1403/01/29

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/01/29

🔵پایین ترین P/E تحلیلی پالایشی ها🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی شاوان - 1403/01/05

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/05

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/12/13

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/13

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/12/12

کارگزاری مفید (بورس ویو)
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
1402/12/12

گزارش هفتگی منتهی به 12 اسفند 1402

بررسی و تحلیل شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان)


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/11/11

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1402/11/11

نوزدهمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹بررسی صنعت پالایش
🔹تحلیل بنیادی  #شتران  #شپنا #شبندر #شراز #شاوان


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/11/11

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1402/11/11

نوزدهمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹بررسی صنعت پالایش
🔹تحلیل بنیادی  #شتران  #شپنا #شبندر #شراز #شاوان


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/11/08

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/08

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/10/18

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/10/18

🔵کمترین P/E تحلیلی شرکت های تولیدی🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

تنها بخشی از اطلاعات کاربردی حاضر در وبسایت و اپلیکیشن انیگما هستند که برای کاربران و فعالین بازار سرمایه امکان دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم‌گیری به هنگام را فراهم می‌کند.


تحلیل بنیادی شاوان - 1402/10/10

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/10/10

🔵پایین‌ترین P/Eهای شش صنعت بزرگ🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

تنها بخشی از اطلاعات کاربردی حاضر در وبسایت و اپلیکیشن انیگما هستند که برای کاربران و فعالین بازار سرمایه امکان دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم‌گیری به هنگام را فراهم می‌کند.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام