صنعت پالایشگاه

ارزش بازار شرکت های گروه پالایشگاه

اطلاعات شرکت های گروه پالایشگاه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شبندر شبندر 132,327 134,342 985 1403-04-04
شراز شراز 13,926 11,000 1,266 1403-04-04
شپنا شپنا 195,517 371,000 527 1403-04-04
شتران شتران 104,520 390,000 268 1403-04-04
شبریز شبریز 36,720 30,000 1,224 1403-04-04
شاوان شاوان 14,256 8,000 1,782 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام