حآسا

حآسا

آسیا سیر ارس

تولید و خرید و فروش و اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لکوموتیو، سرمایه گذاری در امور مختلف حمل و نقل ریلی، ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز راه آهن ، مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بخصوص در ارتباط با موضوع شرکت.

مدیر عامل
سجاد شیرمحمدلو
ماهیت شرکت
خدماتی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت حآسا

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
669
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,505
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,250

تحلیل بنیادی حآسا - 1403/04/06

فیروزه آسیا
تحلیلگر: فیروزه آسیا
1403/04/06

🔰 همراه با مقایسه دو نماد حاضر در بازار سرمایه....


تحلیل بنیادی حآسا - 1401/08/23

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/08/23

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.


تحلیل بنیادی حآسا - 1401/05/04

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/05/04

برآورد سود نماد «حآسا»

☆ نکات کلیدی

•ناوگان ملکی شرکت شامل :
* 778 دستگاه واگن لبه بلند 6 محوره-ظرفیت 105 تن
*494 دستگاه واگن لبه کوتاه 4 محوره-ظرفیت 62.5 تن
*78 دستگاه واگن مسطح

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

*در صورت تاخیر در پرداخت حق دسترسی به شبکه ریلی از سوی شرکت های حمل ریلی، شرکت ها مشمول پرداخت جریمه می‌شوند.
1-درماه اول به ازای هر روز تاخیر یک دهم درصد کل مبلغ مانده بدهی سررسید شده به عنوان جریمه تاخیر محاسبه می‌شود.
2-در ماه دوم به ازای هر روز تاخیر پانزده صدم درصد به عنوان جریمه تاخیر محاسبه می‌شود.

• قراردادهای حمل و نقل ریلی بلندمدت و به صورت سالانه با کارفرما تمدید می‌گردد. درصورت تغییرات در نرخ تعرفه در بین مدت قرارداد، سریعا انعطاف پذیر نیست.

•افزایش مدت زمان تعمیر لکوموتیو (نیروی کشش) سبب افت درصد آماده به کاری لکوموتیوها شده و نهایتا می‌تواند منجر به کاهش میزان بار جابجا شده گردد.


◾️پی بر ای ۱۴۰۱ سهم برابر 11 می‌باشد.
◾️قیمت سهم برابر 9،900 ریال می‌باشد.


تحلیل بنیادی حآسا - 1401/04/29

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/04/29

یک هفته یک صنعت؛ 《حمل و نقل ریلی-باری》

نکات مهم:

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #توریل #حآسا #حگهر #حپارسا #حریل

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #توریل #حآسا #حگهر #حپارسا #حریل

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 9.1 می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام