حسیر

حسیر

ریل سیر کوثر

حمل و نقل ریلی مسافری و باری

مدیر عامل
سیدحسین هاشمی
ماهیت شرکت
خدماتی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت حسیر

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
1,193
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,439
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,206

تحلیل بنیادی حسیر - 1401/08/23

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/08/23

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.


تحلیل بنیادی حسیر - 1401/05/12

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/05/12

برآورد سود نماد «حسیر»

☆ نکات کلیدی

•ناوگان ملکی شرکت شامل :
* 35 دستگاه واگن مسافری 4 تخته غزال-ظرفیت 40 نفر
*20 دستگاه واگن مسافری 6 تخته اپتیما-ظرفیت 60 نفر

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

*تعداد 25 دستگاه واگن مسافری 4 تخته در حال ساخت می‌باشد که با توجه به اعلام شرکت تعداد 5 دستگاه تا پایان تیرماه سال جاری مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

•حسیر مالکیت 85 درصدی بر شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس دارد.

•ناوگان ملکی شرکت پرتو فرابر خلیج فارس :
* 437 دستگاه واگن لبه بلند
*134 دستگاه واگن مخزن دار


◾️قیمت روز سهم 18,450 ریال و پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 11.6 و 11.9می‌باشد.


تحلیل بنیادی حسیر - 1401/05/11

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/05/11

یک هفته یک صنعت؛ 《حمل و نقل ریلی-مسافری》

نکات مهم:

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #حسیر #حآفرین #حشکوه #حگردش

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #حسیر #حآفرین #حشکوه #حگردش

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 16.3 می‌باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام