حریل

حریل

ریل پرداز سیر

ارائه خدمات حمل و نقل ریلی

مدیر عامل
حسین پورجعفر
ماهیت شرکت
خدماتی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت حریل

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
164
ارزش بازار (میلیارد تومان)
831
تعداد سهام (میلیون سهم)
5,070

تحلیل بنیادی حریل - 1401/08/23

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/08/23

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.


تحلیل بنیادی حریل - 1401/04/29

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/04/29

یک هفته یک صنعت؛ 《حمل و نقل ریلی-باری》

نکات مهم:

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #توریل #حآسا #حگهر #حپارسا #حریل

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #توریل #حآسا #حگهر #حپارسا #حریل

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 9.1 می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام