خعمرا

خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

تولید انواع میل لنگ و میل بادامک

مدیر عامل
محسن نظیری پور
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت خعمرا

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
478
ارزش بازار (میلیارد تومان)
669
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,401
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام