فاسمین

فاسمین

کالسیمین

1-اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن. 2- خرد کردن، شستشو، دانه بندی، تغلیظ، تشویه، تکلیس و ذوب مواد معدنی در نقاط مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوطه. 3- تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزیینی و ایجاد کارخانجات مربوطه.

مدیر عامل
فرشاد صبری
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت فاسمین

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
356
ارزش بازار (میلیارد تومان)
8,554
تعداد سهام (میلیون سهم)
24,000

تحلیل بنیادی فاسمین - 1403/03/28

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/28

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی فاسمین - 1403/03/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فاسمین #فملی #فایرا #فباهنر #فرآور


تحلیل بنیادی فاسمین - 1403/01/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فلزات_رنگی
#فملی #فایرا #فاسمین #فرآور #فباهنر


تحلیل بنیادی فاسمین - 1403/01/16

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1403/01/16

📊️سبدگردان سورین   
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  

💯تحلیل بنیادی نماد (فاسمین) 
     
#فاسمین
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_کالسیمین
    
📌بررسی عملکرد شرکت کالسیمین (فاسمین) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403 


تحلیل بنیادی فاسمین - 1402/11/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فاسمین #فملی #فایرا #فرآور #فباهنر


تحلیل بنیادی فاسمین - 1402/11/02

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/02

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فلزات_رنگی
#فاسمین #فرآور #فملی #فایرا #فباهنر


تحلیل بنیادی فاسمین - 1402/10/23

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1402/10/23

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین


تحلیل بنیادی فاسمین - 1402/10/05

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1402/10/05

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معدن روی ایران


تحلیل بنیادی فاسمین - 1402/10/04

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/04

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فلزات_رنگی
#فاسمین #فملی #فرآور #فسوژ #فایرا #فباهنر


تحلیل بنیادی فاسمین - 1402/09/12

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/09/12

🔵کمترین P/E ttm های گروه شیمیایی و فلزی🔵


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام