پتروشیمی

اوره و آمونیاک
مشاهده مطالب

آروماتیک
مشاهده مطالب

سهم مصرف انواع خوراک در محصول اتیلن

پرمصرف ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی در دنیا بعد از آمونیاک، اتیلن است.

این محصول به تنهایی بیش از 25 درصد بازار پتروشیمی جهان را به خود اختصاص داده است. خوراک های متنوعی برای تولید اتیلن در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد و اتان و نفتا بیشترین سهم را در تولید اتیلن به خود اختصاص داده اند. در میان خوراک های مصرفی برای تولید اتیلن، گاز اتان با ضریب تبدیل حدود 1/3، بیشترین ضریب تبدیل به اتیلن را دارد و پس از آن پروپان، گاز مایع و نفتا قرار دارند.

لیست شرکت های غیر الفینی بورس

لیست شرکت های غیر الفینی بورس

دسته بندی پتروشیمی ها بر اساس خوراک مصرفی

طبقه بندی بر اساس خوراک مصرفی:

  • حامل های هیدروکربوری به عنوان سوخت شامل مایع و سوخت گاز
  • حامل های هیدروکربوری به عنوان خوراک شامل فرآورده های نفتی،گاز، مایعات و میعانات گازی

دسته بندی پتروشیمی ها بر اساس بالادست، پایین دست و ...

  1. واحدهای بالادستی: در پالایشگاه‌های نفت و گاز، هیدروکربن‌های سبک خطی اشباع یا غیراشباع موجود در نفت یا گاز، از بقیه هیدروکربن‌ها جدا و به‌عنوان خوراک برای واحدهای بنیادی فرستاده می‌شوند.
  2. واحدهای بنیادی: در واحدهای الفین، آروماتیک و مجتمع‌های شیمیایی مواد اولیه به مواد پایه‌ای همچون اتیلن و پروپیلن برای واحدهای واسطه‌ای تبدیل می‌شوند.
  3. واحدهای واسطه‌ای: از مواد پایه، خوراک واحدهای نهایی را تولید می‌کنند.
  4. واحدهای نهایی: در این واحدها فرآورده‌های انتهای زنجیره تولید و به بازار عرضه می‌شود.
  5. واحدهای پایین‌دستی: در این واحدها، فرآورده‌های نهایی پتروشیمی به محصولات مصرفی همچون الیاف مصنوعی، پلاستیک، لاستیک و… تبدیل می‌شوند.

جدول تقسیم بندی پتروشیمی ها براساس محصولات

تقسیم بندی برخی شرکت های پتروشیمی در ایران بر اساس فرآورده های تولیدی

تقسیم‌بندی صنعت پتروشیمی برمبنای محصول

محصولات تولیدی پتروشیمی ها به 5 دسته اوره و آمونیاک، متانول، الفین ها، پلیمر و آروماتیک‌ها دسته بندی می شوند.

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام