پلیمر

تولید کنندگان ABS ایران

در ایران دو شرکت پتروشیمی قائد بصیر و پتروشیمی تبریز در حال تولید ABS هستند. پتروشیمی جم با طرح توسعه پادجم قرار است به این جمع تولید کنندگان ABS اضافه شود.

فرآیند تولید ABS

پلیمر ABS ب نام کامل acrylonitrile butadiene styrene یک پلیمر ترموپلاستیک و آمورف مهندسی مقاوم در برابر ضربه است. ABS از سه مونومر اکریلونیتریل، بوتادین و استایرن تشکیل شده است.

برای تولید یک تن ABS به صورت میانگین 560 کیلوگرم استایرن مونومر،210 کیلوگرم ACN، 180 کیلوگرم بوتادین و 110 کیلوگرم سایر مواد اولیه مصرف می شود.

اکریلونیتریل به مقاومت شیمایی و پایداری حرارتی، بوتادین به مقاومت و ضربه پذیری و استایرن به سفتی و قابلیت پرداش ABS کمک می کند.

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام