آروماتیک

صنعت آروماتیک

صنعت آروماتیک از صنایع مهم در صنعت پتروشیمی می باشد.

محصولات تولیدی در صنعت آروماتیک در صنایع مختلفی هم چون پلاستیک، رنگ، رزین و … کاربرد دارد.

ارزش بازار محصولات آروماتیکی 220 میلیارد دلار در سال است (سال 2022).

  • بنزن - حدود 100 میلیارد دلار
  • پارازایلین - حدود 70 میلیارد دلار
  • تولوئن - حدود 50 میلیارد دلار
     

 

بنزن

بنزن ‌یک ‌ترکیب ‌شیمیایی ‌ارگانیک ‌با ‌فرمولC6H6 است ‌که‌ به‌ عنوان ‌یک ‌هیدروکربن ‌معطر‌ طبقه‌بندی ‌می‌شود. ‌بنزن ‌یک ‌مایع ‌بی‌رنگ،‌ سمی، ‌سرطان‌زا، ‌قابل‌اشتعال و ‌با ‌بوی‌ شیرین‌که‌ سرعت ‌تبخیر‌ بالایی ‌دارد ‌و عامل‌ ایجاد ‌بو ‌در ‌اطراف ‌ایستگاه‌های ‌بنزین ‌است.‌
مهم‌ترین‌کاربرد ‌بنزن ‌در‌تولید ‌استایرن،‌ مواد‌اولیه ‌لاستیک‌ها ‌و ‌در‌تولید LAB و ‌مواد‌اولیه‌ شوینده‌ها‌ است.‌ حدود‌۵۲ درصد ‌بنزن‌تبدیل‌ به ‌اتیل‌بنزن ‌می‌شود ‌که ‌ماده ‌اصلی‌توليد‌ استایرن ‌است‌ و ‌پس ‌از ‌اتیل‌بنزن، ‌حدود‌۲۱ درصد ‌بنزن ‌تبدیل‌ به‌ کومن(کیومن) شده‌ که‌ ماده ‌اولیه‌ تولید ‌استون ‌و ‌فنول ‌است ‌که از‌ فنول ‌برای ‌تولید ‌مواد‌ ضدعفونی‌کننده،‌ داروهایی‌مانند‌آسپرین، ‌تولید‌ محلول‌های عکاسی ‌و‌… ‌استفاده‌ می‌شود.

آروماتیک

آروماتیک به خانواده از ترکیبات آلی گفته می شود که در ساختار خود دارای حلقه های با 6 اتم کربن هستند. آروماتیک ها، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می دهند که شامل بنزن و مشتقات آن می باشند. اصلی ترین ترکیبات آروماتیکی شامل بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، متازایلین، پارازایلین هستند که عمدتا به عنوان خوراک اصلی تولید مواد واسط صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند، که این مواد واسط نیز اکثرا در تولید الیاف مصنوعی، رزین، مواد منفجره، آفت کش ها، مواد شوینده و بسیاری دیگر نقش دارند.
 

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام