معین

معین

سهامی بیمه ایران - معین

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ، عبارت است از: -قبول بیمه نامه های اتکایی شامل اتکایی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از موسسات بیمه داخلی یا خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می نماید.

مدیر عامل
اعظم هنردوست
ماهیت شرکت
بیمه‌ای
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت معین

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
289
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,606
تعداد سهام (میلیون سهم)
12,500

تحلیل بنیادی معین - 1403/04/15

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1403/04/15

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۳۹
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات خرد
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸روند میانگین نرخ بدون ریسک
🔸بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸پرتفوی پیشنهادی
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی نماد معین


تحلیل بنیادی معین - 1403/04/10

عرضه اولیه
تحلیلگر: عرضه اولیه
1403/04/10

🔴 آگهی عرضه اولیه سهام شرکت سهامی بیمه ایران_معین در نماد #معین به روش ترکیبی در بازار دوم فرابورس ایران

🔷 نماد عرضه اولیه: #معین

🔷 تعداد کل سهام قابل عرضه: 625 میلیون سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت

🔷 تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 250 میلیون سهم معادل 2 درصد از سهام شرکت

🔷 تاریخ عرضه اولیه: یک‌شنبه 10 تیرماه 1403

🔷 قیمت ارزش‌گذاری: 2422 ریال

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 3 میلیون و 125 هزار سهم

🔷 حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 375 میلیون سهم معادل 3 درصد

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 750 سهم


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام