زدشت

زدشت

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

implementation and performance of all affairs relation to agricultural and livestock activities

مدیر عامل
علی رضائی رودباری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت زدشت

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
2,515
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,735
تعداد سهام (میلیون سهم)
690

تحلیل بنیادی زدشت - 1403/03/22

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/22

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی زدشت - 1403/02/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی زدشت - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام