تلیسه

تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی زراعت دامداری باغداری پرورش طیور زنبور عسل ماهی و هرگونه حیوان دیگر بمنظور استفاده از پشم ، کـرک ، گوشت ، پوست ، شیر وسایر فراورده های پروتئینی و انجام اموریکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات فوق ارتباط دارد.

مدیر عامل
جلال تیموری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت تلیسه

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
355
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,773
تعداد سهام (میلیون سهم)
4,994

تحلیل بنیادی تلیسه - 1403/02/05

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/05

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی تلیسه - 1402/09/13

نوین نگر آسیا
تحلیلگر: نوین نگر آسیا
1402/09/13

گزارش تحلیلی شرکت دامداری تلیسه نمونه
#تلیسه

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎


تحلیل بنیادی تلیسه - 1401/08/23

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/08/23

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.


تحلیل بنیادی تلیسه - 1401/03/18

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/03/18

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29


تحلیل بنیادی تلیسه - 1401/02/06

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/02/06

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.


تحلیل بنیادی تلیسه - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


تحلیل بنیادی تلیسه - 1400/11/09

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/11/09

برآورد سود نماد «تلیسه»

☆ نکات کلیدی

• تلیسه دارای 4,264 راس دام مولد می‌باشد.

• درصد سود تقسیمی بالا.

• گروه دامپروری ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ گاز، نرخ برق و سایر ریسک‌های تحمیلی از سمت دولت را ندارند.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی.

• قیمت‌گذاری دستوری شیر خام.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.8 و 8.7 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 1,770 ریال می‌باشد.

** لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی و رشد قیمت نرخ شیرخام لحاظ شده است.


تحلیل بنیادی تلیسه - 1400/11/03

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/11/03

یک هفته یک صنعت؛ 《دامداری》

نکات مهم:

☆ بررسی تاثیر حذف ارز 4200 تومانی.

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #زگلدشت #زفکا #زقیام #زپارس #زشریف #تلیسه #زمگسا #زبینا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 6.6 می‌باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام