ولملت

ولملت

واسپاری ملت

خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول و واگذاری به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی

مدیر عامل
داود نادرزاده مهربانی
ماهیت شرکت
لیزینگی
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت ولملت

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
474
ارزش بازار (میلیارد تومان)
710
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,500

تحلیل بنیادی ولملت - 1401/07/06

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1401/07/06

تحلیل بنیادی واسپاری ملت


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام