ولبهمن

ولبهمن

بهمن لیزینگ

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط

مدیر عامل
حمید شهریاری
ماهیت شرکت
لیزینگی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت ولبهمن

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
213
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,407
تعداد سهام (میلیون سهم)
6,600

تحلیل بنیادی ولبهمن - 1401/10/03

کارگزاری آتی ساز بازار
تحلیلگر: کارگزاری آتی ساز بازار
1401/10/03

📌تحــــــــلیل بنیـــــــــــادی ولبهـــــــــــــمن


موضوع فعالیت شرکت بهمن لیزینگ تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا و واگذاری آن به مشتری می باشد.
با توجه به مفروضات تحلیل برآورد میشود شرکت حدود ۸۶ میلیارد تومان سود ناخالص از طریق فروش محصولات خود ایجاد کند.
عمده این سود ناشی از فروش وانت کارا و کامیون ۶ تن شیلر است.
مقدار سود هر سهم در شش ماه دوم ۱۴۰۱، ۳۹۹ ریال برآورد میشود که با توجه به سود شش ماه نخست، مجموع سود شرکت در سال ۱۴۰۱ میتواند به عدد ۶۲۶ ریال برسد.
با توجه به قیمت روز سهم(چهارشنبه 30آذر - ۳۱۰۰ ریال) نسبت P/E آینده نگر سهم برای سال ۱۴۰۱، ۵.۱ برآورد میشود.

#ولبهمن


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام