ساینا

ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

1-تهیه و تولید محصولات شوینده ْپاک کننده بهداشتی و آرایشی و شیمیایی و مواد صنعتی مرتبط و انواع ایروسل ها 2-انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت

مدیر عامل
بهنام عزت نژاد
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت ساینا

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
3,795
ارزش بازار (میلیارد تومان)
949
تعداد سهام (میلیون سهم)
250

تحلیل بنیادی ساینا - 1403/03/02

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/02

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


تحلیل بنیادی ساینا - 1403/02/05

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1403/02/05

تحلیل حساسیت سود شوینده ها ۴۰۳

#ساینا

قیمت ۴۳۳۵۰
سود ساینا ۱۹۵۵
درصد تقسیم سود۴۸٪
نرخ رشد سود خالص شرکت ۳۷٪
PE F 12


تحلیل بنیادی ساینا - 1403/01/14

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/14

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/12/09

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/12/09

بیستمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹بررسی صنعت شوینده
🔹تحلیل بنیادی  #شگل #ساینا #قرن #شپاکسا #پاکشو


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/12/09

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1402/12/09

بیستمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹بررسی صنعت شوینده
🔹تحلیل بنیادی  #شگل #ساینا #قرن #شپاکسا #پاکشو


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/11/17

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/17

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/09/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/07/25

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/25

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/05/24

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/05/24

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


تحلیل بنیادی ساینا - 1402/04/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/04/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام