صنعت محصولات شوینده

ارزش بازار شرکت های گروه محصولات شوینده

اطلاعات شرکت های گروه محصولات شوینده

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شگل شگل 1,305 2,600 502 1403-03-30
پاکشو پاکشو 27,696 48,000 577 1403-03-30
شکف شکف 561 250 2,245 1403-03-30
شتولی شتولی 404 250 1,616 1403-03-30
شپاکسا شپاکسا 1,952 12,300 159 1403-03-30
قرن قرن 6,708 6,000 1,118 1403-03-30
ساینا ساینا 926 250 3,705 1403-03-30
شپارس شپارس 695 1,650 421 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام