کفرا

کفرا

فرآورده های نسوز ایران

به موجب ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه ، تولید ، توزیع ، خرید وفروش انواع مواد اولیه و فرآورده های نسوز.

مدیر عامل
محسن پروان
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت کفرا

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
876
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,752
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,000

تحلیل بنیادی کفرا - 1403/03/23

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/23

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)


تحلیل بنیادی کفرا - 1403/02/19

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/19

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی کفرا - 1403/01/15

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/15

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا  #کاذر  #کتوکا  #کفپارس  #کایزد


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/12/16

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/16

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/11/21

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1402/11/21

تحلیل بنیادی شرکت فرآورده‌های نسوز ایران


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/11/18

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/18

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/10/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/10/04

کارگزاری پویان
تحلیلگر: کارگزاری پویان
1402/10/04

تحلیل صنعت فرآورده های نسوز


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/09/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کفرا - 1402/07/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام