صنعت محصولات نسوز

ارزش بازار شرکت های گروه محصولات نسوز

اطلاعات شرکت های گروه محصولات نسوز

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
کفپارس کفپارس 600 2,500 240 1403-04-04
کاذر کاذر 888 2,000 444 1403-04-04
کفرا کفرا 1,770 2,000 885 1403-04-04
کباده کباده 1,448 1,118 1,295 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام