کتوکا

کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

ساخت و تولید کلیه محصولات و فرآورده های نسوز، تعمیر و نگهداری انواع نسوز ها، انجام خدمات مکانیکی، برق، تاسیساتی، نصب و راه اندازی و کلیه عملیات پیمانکاری. مشاوره، مطالعه و تهیه طرح نظارت و انجام پیمانکاری کلیه امور مربوط به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی. صادرات و واردات کلیه ادوات و تجهیزات، ماش...

مدیر عامل
ایاز اسماعیلی دزکی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت کتوکا

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
873
ارزش بازار (میلیارد تومان)
2,270
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,600

تحلیل بنیادی کتوکا - 1403/03/27

بانک شهر
تحلیلگر: بانک شهر
1403/03/27

تحلیل شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (#کتوکا)

با توجه به سود پیش‌بینی شده برای سال جاری، ارزش بازار فعلی شرکت بسیار فراتر از محدوده ارزندگی بوده و جهت خرید به دید بنیادی توصیه نمی‌گردد.


تحلیل بنیادی کتوکا - 1403/02/08

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/08

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی کتوکا - 1403/02/04

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/04

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی کتوکا - 1403/01/15

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/15

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا  #کاذر  #کتوکا  #کفپارس  #کایزد


تحلیل بنیادی کتوکا - 1402/12/16

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/16

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کتوکا - 1402/11/18

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/18

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کتوکا - 1402/10/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کتوکا - 1402/09/22

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/22

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کتوکا - 1402/07/26

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/26

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


تحلیل بنیادی کتوکا - 1402/07/02

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/02

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام