وغدیر

وغدیر

سرمایه گذاری غدیر

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 ، بخش دوم اساسنامه عبات است از : تاسیس ، تشکیل ، مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام و..........................

مدیر عامل
مهدی عبوری
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت وغدیر

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
1,963
ارزش بازار (میلیارد تومان)
141,336
تعداد سهام (میلیون سهم)
72,000

تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/03/20

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/20

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 192054 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 184535 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 52089 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30046 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 32935 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 60 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/03/20

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/20

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 192054 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 184535 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 52089 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30046 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 32935 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/02/25

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/02/25

🔵هفت شرکت سرمایه‌گذاری با اصلاح زیاد🔵

✅در این پست به تحلیل و بررسی هفت سهمی از گروه سرمایه‌گذاری پرداختیم که نسبت به سایرین اصلاح بیشتری را طی یکماه اخیر متحمل شدند.
در این ارزیابی نسبت‌های P/NAV و P/E تحلیلی این شرکت‌ها نیز ارائه شده است.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/02/21

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/02/21

🔵بررسی وضعیت هلدینگ‌های بورسی🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/02/17

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/17

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 209092 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 201600 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 45499 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 28959 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 35154 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/01/09

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1403/01/09

🔵شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی🔵

🔴ان ای وی گزارش شده بر اساس ارزش‌گذاری پرتفوی بورسی و غیر بورسی صورت گرفته است.

🚨تمدید جشنواره نوروزی انیگما تا پایان ۱۳ فروردین

✅ تخـفـیـف 40 درصـدی و 30 درصـدی روی اشـتـراک سـالانـه و 6 مـاهـه
3 مـحـصـول فـول پکـیـج، وب اپلیکیشـن و سبـدهـای پیشنهـادی.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1403/01/06

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/01/06

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 206878 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 199427 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 45461 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 28960 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 40850 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 61 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1402/12/02

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/02

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 196563 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 188958 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 45016 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 28131 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 33326 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 65 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1402/10/20

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/20

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 234023 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 226418 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 45016 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 28131 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 38528 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 60 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وغدیر - 1402/10/13

کارگزاری بانک سپه
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
1402/10/13

بولتن هفتگی شماره 52 منتهی به 13دی ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری
●نگاهی به آخرین گزارش های فصلی صنایع


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام