خکمک

خکمک

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

تولید انواع کمک فنر خودرو

مدیر عامل
نادر نوری
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت خکمک

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
348
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,415
تعداد سهام (میلیون سهم)
4,072

تحلیل بنیادی خکمک - 1403/03/20

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/20

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)


تحلیل بنیادی خکمک - 1403/03/11

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/11

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/11/10

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/10

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/10/12

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/12

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/09/14

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/14

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/08/16

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/16

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/07/18

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/18

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/06/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/04/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/04/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خکمک - 1402/03/13

نوین نگر آسیا
تحلیلگر: نوین نگر آسیا
1402/03/13

#خکمک

تحلیل حساسیت خکمک نسبت به نرخ دلار و تیراژ سایپا آورده شده است همانطور که مشخص است افزایش نرخ دلار و تیراژ تولید سایپا هر دو اثر فزاینده بر سودآوری سهم دارد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام