وپاسار

وپاسار

بانک پاسارگاد

فعالیت های بانکی

مدیر عامل
مجید قاسمی
ماهیت شرکت
بانکی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت وپاسار

تاریخ اطلاعات: 27/04/1403

قیمت (تومان)
250
ارزش بازار (میلیارد تومان)
80,678
تعداد سهام (میلیون سهم)
322,969
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام