کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سپه
group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
13/03/1403

تحلیل بنیادی شرکت کاشی سعدی(کسعدی)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
19/02/1403

تحلیل بنیادی شرکت مس باهنر
بررسی بازار جهانی مس


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
12/02/1403

گزارش هفتگی بازار منتهی به 12 اردیبهشت ۱۴۰۳
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز(شیراز)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
29/01/1403

●تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار(فسبزوار)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
16/12/1402

●تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
12/12/1402

بولتن هفتگی شماره 60منتهی به 9 اسفندماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●تحلیل بنیادی شرکت معدنی املاح ایران(شاملا)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
02/12/1402

بولتن هفتگی شماره 59 منتهی به 2 اسفند ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●تحلیل بنیادی شرکت تامین ماسه ریخته گری (کماسه)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
18/11/1402

بولتن هفتگی شماره 57 منتهی به 18 بهمن ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●تحلیل بنیادی شرکت کمباین سازی ایران (تکمبا)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
11/11/1402

بولتن هفتگی شماره 56 منتهی به 11 بهمن ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک سپه
11/11/1402

بولتن هفتگی شماره 56 منتهی به 11 بهمن ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●بررسی خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام