کارگزاری ملت

کارگزاری ملت

کارگزاری ملت
group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
23/03/1403

تحلیل بنیادی شرکت رایان هم افزا (رافزا)


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
12/03/1403

شفام - 53-54
تحلیلگر: بانک ملت
تاریخ: 12 خرداد

متن:
تحلیل بنیادی شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام)


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
07/03/1403


تحلیل بنیادی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
31/02/1403

تحلیل بنیادی شرکت شیشه همدان (کهمدا)


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
10/02/1403

تحلیل بنیادی شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
01/02/1403

تحلیل جامع #درهاور
شرکت دارویی ره آورد تامین


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
28/01/1403

تحلیل بنیادی شرکت سپیدار سیستم آسیا


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
18/01/1403

تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
05/12/1402

تحلیل بنیادی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران


group image
تحلیلگر: کارگزاری ملت
24/11/1402

تحلیل بنیادی شرکت محصولات کاغذی لطیف


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام