گکوثر

گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

خدمات هتلداری

مدیر عامل
محمدرضا شفیعی
ماهیت شرکت
خدماتی
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت گکوثر

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
207
ارزش بازار (میلیارد تومان)
794
تعداد سهام (میلیون سهم)
3,829

تحلیل بنیادی گکوثر - 1403/02/10

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1403/02/10

تحلیل بنیادی شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام