کشرق

کشرق

صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

تولید و استخراج زغالسنگ در معادن استان سمنان و گلستان

مدیر عامل
سیدرضا رضوان مدنی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت کشرق

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
13,905
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,168
تعداد سهام (میلیون سهم)
84

تحلیل بنیادی کشرق - 1403/03/06

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/06

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغالسنگ
#کپرور #کطبس #کزغال #کشرق


تحلیل بنیادی کشرق - 1403/02/08

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1403/02/08

تحلیل حساسیت سود زغال سنگی ها ۴۰۳

#کشرق
قیمت ۱۲۳,۲۵۰
تقسیم سود ۱۳٪
PE F ۱۶.۷۶


تحلیل بنیادی کشرق - 1403/01/29

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/29

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغالسنگ
#کپرور #کطبس #کزغال #کشرق


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/12/02

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/02

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغال‌سنگ
#کزغال#کطبس#کپرور#کشرق


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/10/10

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1402/10/10

هجدهمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹بررسی صنعت زغال سنگ
🔹تحلیل بنیادی #کزغال #کطبس #کپرور #کشرق


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/10/10

امین آوید
تحلیلگر: امین آوید
1402/10/10

هجدهمین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹بررسی صنعت زغال سنگ
🔹تحلیل بنیادی #کزغال #کطبس #کپرور #کشرق


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/10/06

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/06

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغالسنگ
#کزغال #کطبس #کشرق #کپرور


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/09/08

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/08

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغالسنگ
#کشرق #کپرور #کزغال #کطبس


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/09/07

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/09/07

✅️سبدگردان سورین
✅مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

تحلیل بنیادی نماد (کشرق)

#کشرق
#تحلیل_بنیادی
#صنعتی_معدنی_شمال_شرق_شاهرود

📌بررسی عملکرد شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402


تحلیل بنیادی کشرق - 1402/08/10

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/10

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغالسنگ
#کشرق #کپرور #کزغال #کطبس


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام