صنعت زغال سنگ

ارزش بازار شرکت های گروه زغال سنگ

اطلاعات شرکت های گروه زغال سنگ

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
کزغال کزغال 5,376 3,500 1,536 1403-04-04
کشرق کشرق 1,171 84 13,935 1403-04-04
کطبس کطبس 1,035 1,950 531 1403-04-02
کپرور کپرور 1,717 1,710 1,004 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام